loader
Dokumenty

Co warto wiedzieć o amerykańskim planie ratunkowym

Prezydent Biden ujawnił szczegóły swojego "Amerykańskiego planu ratunkowego" (ARP) COVID-19, którego koszt szacuje się na 1,9 biliona dolarów. Plan ten jest najwyraźniej pierwszym krokiem do zapewnienia natychmiastowej pomocy, a po nim ma nastąpić ustawa stymulacyjna, która skupi się na poprawie gospodarki.

ARP zawiera wiele przepisów podatkowych, w tym następujące:

Rozszerzenie indywidualnych czeków stymulacyjnych

Poprzez wypłatę dodatkowych 1400 dolarów na każdą kwalifikującą się osobę. Po dodaniu do kwoty 600 dolarów wypłacanej w ramach Ustawy o środkach skonsolidowanych (CAA) z 2021 roku, daje to łączną kwotę 2 000 dolarów na osobę. Ponadto, zgodnie z propozycją, podatnik może otrzymać wypłatę na dowolną osobę pozostającą na jego utrzymaniu (nie tylko na kwalifikujące się dziecko poniżej 17 roku życia).

Tak jak w poprzednim prawie, wypłata gotówki jest oparta na zeznaniu podatkowym za poprzedni rok i jest w rzeczywistości zaliczką na poczet kredytu, który zostanie obliczony na podstawie zeznania podatkowego za rok bieżący. Wysokość zaliczki i ostatecznej kwoty przyznanego kredytu jest stopniowo zmniejszana w zależności od dochodu osoby składającej zeznanie, w wysokości $5 za każde $100 dochodu powyżej pewnego progu ($75,000 dla osób samotnych i $150,000 dla osób składających zeznanie wspólnie). Przy większym kredycie, taki poziom stopniowego wycofywania pozwoliłby większej liczbie osób o wyższych dochodach na otrzymanie czeku lub kredytu stymulacyjnego niż w przypadku pierwotnych przepisów Ustawy o Koronawirusie, Pomocy, Uldze i Bezpieczeństwie Ekonomicznym (CARES), zmienionej przez CAA. Nie jest jasne, czy ten wskaźnik wycofania zostanie skorygowany w ramach programu ARP, aby zapewnić, że osoby o wyższych dochodach nie będą kwalifikować się do pomocy.

Podwyższenie ulgi podatkowej na dziecko

Prawo przewiduje obecnie ulgę w wysokości $2,000 na każde kwalifikujące się dziecko poniżej 17 roku życia, z możliwością zwrotu do $1,400. Zwrot ten podlega stopniowemu ograniczeniu przy określonym poziomie dochodów. Program ARP zwiększyłby wysokość kredytu do $3,600 na każde kwalifikujące się dziecko poniżej 6 roku życia oraz do $3,000 na dzieci w wieku 6-16 lat. Do zwrotu kwalifikowałaby się cała kwota kredytu, która przekracza wysokość należnego podatku.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn emailowyNie

przegap naszych najlepszych materiałów.Wpisz adres email * Wpiszadres emailZapisz
się

An Expansion of the Earned Income Tax Credit

Program ARP wprowadziłby szereg zmian w uldze Earned Income Tax Credit (EITC) wyłącznie w roku podatkowym 2021, poprzez:

Zwiększenie zarówno:

kwoty kredytu (np. dla dorosłych bez dzieci z $543 do $1,500); oraz

limit dochodu, od którego kredyt jest korygowany. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, wzrost wyniósłby od 16 000 do około 21 000 dolarów.

Dopuszczenie pracowników powyżej 65 roku życia do ubiegania się o ulgę.

Prezydent sugeruje również, że należy wprowadzić korektę do wyliczenia EITC, ponieważ zarobki w 2021 r. mogą być niższe z powodu pandemii COVID-19.

Rozszerzenie ulgi podatkowej na opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi

Program ARP zwiększa wysokość ulgi podatkowej na opiekę nad dzieckiem i osobą zależną z obecnych 35% do 50%. Dodatkowo, w 2021 r. ulga będzie pokrywać $4,000 kosztów kwalifikowanych na jedno dziecko i $8,000 kosztów na dwoje lub więcej dzieci (w porównaniu z obecnymi kwotami odpowiednio $3,000 i $6,000). Ulga podlegałaby pełnemu zwrotowi dla rodzin zarabiających mniej niż 125 tys. dolarów i częściowemu dla tych, których zarobki mieszczą się w przedziale od 125 tys. do 400 tys. dolarów.

ARP proponuje także dodatkowe 15 mld dolarów na program Child Care and Development Block Grant (który w ramach CAA otrzymał 10 mld dolarów).

Kontynuacja federalnej pomocy w zakresie zasiłków dla bezrobotnych

Zwiększenie Federalnego Zasiłku dla Bezrobotnych w Okresie Pandemii z 300 do 400 dolarów tygodniowo, oraz

Przedłużenie okresu, w którym pracownicy mogą zakwalifikować się do rozszerzonych świadczeń federalnych do września 2021 roku.

Obowiązkowa kontynuacja wypłacanego przez pracodawcę zasiłku chorobowego i zasiłku z tytułu urlopu rodzinnego

Ustawa ARP przedłużyłaby obowiązywanie ustawy Family First Coronavirus Response Act (FFCRA), która nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia wynagrodzenia za czas choroby oraz wynagrodzenia za urlop rodzinny i medyczny w nagłych wypadkach. Ten obowiązkowy przepis przestał obowiązywać w 2020 roku, jednak CAA zezwala pracodawcy na kontynuowanie tego programu do 31 marca 2021 roku. ARP zapewniałby wypłatę kwalifikowanemu pracownikowi, do maksymalnej kwoty 1400 dolarów tygodniowo. Plan przedłuża federalną ulgę podatkową w wysokości dolara za dolara dla pracodawców zatrudniających mniej niż 500 pracowników, która zostałaby rozszerzona na władze stanowe i lokalne. Plan zlikwidowałby również wyłączenia przewidziane w przepisach FFCRA dla pracodawców zatrudniających ponad 500 lub mniej niż 50 pracowników.

Podwyżka płacy minimalnej

ARP proponuje podniesienie federalnej płacy minimalnej z 7,25 dolara za godzinę do 15 dolarów. Nie jest jasne, czy zmiana ta miałaby nastąpić natychmiast czy stopniowo. Ponadto plan przewiduje znaczące zmiany w przepisach dotyczących płacy minimalnej poprzez likwidację minimalnej płacy dla pracowników napiwków oraz specjalnych zasad dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie pomocy w wynajmie mieszkań

Program ARP zapewniałby pomoc w segmencie wynajmu mieszkań na kilka sposobów. Najemcy i właściciele małych mieszkań mogliby otrzymać wsparcie w wysokości 30 miliardów dolarów. Ponadto do 30 września 2021 roku przedłużono moratorium na eksmisje i egzekucje z gwarantowanych federalnie kredytów hipotecznych.

ARP nie zawiera wielu podwyżek podatków, które były częścią planu podatkowego Bidena, przedstawionego na stronie internetowej kampanii prezydenckiej. Niektóre z tych propozycji mogą stanowić część przyszłego pakietu bodźców gospodarczych. Jeżeli jednak republikańskie poparcie dla ARP nie będzie wystarczające, Demokraci mogą starać się przejść do procesu pojednawczego. Może to wymagać wprowadzenia podwyżek podatków w celu zrównoważenia pakietu, aby spełnić wymogi procedury uzgadniania budżetu.

Marcum będzie śledzić wszelkie propozycje zmian w tym planie lub w przedstawionych planach alternatywnych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zastosowania tych przepisów w Państwa sytuacji, prosimy o kontakt z doradcą podatkowym Marcum.

Oryginalny artykuł został opublikowany po raz pierwszy na stronie Marcum LLP 2 lutego 2021 r.