loader
Dokumenty

Propozycje Bidena dotyczące minimalnego podatku księgowego

Ponieważ niektóre szczegóły zaproponowanych przez Bidena zmian w kodeksie podatkowym nie zostały jeszcze dopracowane, trudno jest przewidzieć dokładne skutki wprowadzenia nowego alternatywnego podatku minimalnego.

Jednakże, przyszła administracja zwróciła uwagę na niektóre z najbardziej prawdopodobnych punktów polityki nowych zmian podatkowych. Ułatwia to analizę ich wpływu, dzięki czemu księgowi podatkowi mogą opracować nowe procesy uwzględniające nową propozycję, jeśli rzeczywiście wejdzie ona w życie. Księgowi, którzy muszą zrozumieć te zmiany, mogą rozważyć zdobycie tytułu magistra rachunkowości, aby dowiedzieć się, jak zmienią się zasady.

Dołącz do naszej listy mailingowejPodaj

swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień najlepsze informacje z AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Podajadres e-mailZapisz
się

Jednym z największych pytań zadawanych przez księgowych jest to, jaki wpływ proponowany podatek budżetowy będzie miał na odpisy amortyzacyjne. Prawdopodobnie w większym stopniu wpłynie on na bonusową amortyzację. Poniżej przedstawiono kilka spostrzeżeń opartych na publicznie dostępnych szczegółach nowej propozycji. Ponieważ niektóre elementy proponowanej polityki nie są jeszcze ostatecznie ustalone, poniższy tekst nie ma służyć jako ostateczna ocena propozycji.

Przegląd proponowanych zasad dotyczących alternatywnego minimalnego podatku od książek

Zgodnie z nową propozycją korporacje musiałyby prowadzić dwa oddzielne zestawy dokumentów podatkowych. Wykorzystywałyby one istniejące przepisy podatkowe w celu obliczenia zobowiązań podatkowych zgodnie z obowiązującym kodeksem podatkowym. Jednakże musiałyby również obliczyć drugie zobowiązanie podatkowe, które stanowiłoby równowartość 15 procent dochodu księgowego wykazanego w rachunku zysków i strat firmy. Oznacza to, że Biden nie zamierza zastąpić istniejących przepisów podatkowych.

Nowy podatek od dochodów z ksiąg rachunkowych stanowi odrębny zestaw przepisów, które byłyby stosowane dodatkowo do obecnego kodeksu podatkowego. Korporacje podlegające alternatywnemu podatkowi księgowemu musiałyby płacić wyższą z tych dwóch stawek.

Alternatywny minimalny podatek od dochodów z ksiąg rachunkowych dotyczyłby tylko firm osiągających ponad 100 mln USD dochodu netto. Pozostałe korporacje musiałyby jedynie kontynuować stosowanie dotychczasowych zasad.

Jaki wpływ miałyby nowe przepisy na podejście do przyspieszonej amortyzacji?

Propozycja alternatywnego podatku minimalnego nie wspomina w sposób szczególny o jakichkolwiek zmianach w harmonogramach przyspieszonej amortyzacji. Niewykluczone jednak, że w związku z proponowanymi zmianami nastąpi istotna zmiana w stosowaniu planów przyspieszonej amortyzacji.

Trudno jest przewidzieć dokładny wpływ zmian bez ostatecznej wersji projektu ustawy, która zawierałaby szczegóły dotyczące innych ograniczeń i ulg, takich jak np. zasada przenoszenia strat netto. Można jednak przypuszczać, że następujące zmiany będą miały wpływ na stosowanie przyspieszonej amortyzacji.

1. Przyspieszona amortyzacja może być stosowana bardziej agresywnie w celu obniżenia dochodu księgowego poniżej 100 mln USDNiektóre

firmy mogą zdecydować się na zastosowanie przyspieszonej amortyzacji w celu obniżenia dochodu księgowego poniżej 100 mln USD, aby nie musieć brać pod uwagę alternatywnego podatku minimalnego. Jeśli w danym roku firma ma 110 mln USD zysku EBITDA, może bliżej przyjrzeć się nowo zakupionemu kapitałowi. Księgowi podatkowi mogą stwierdzić, że firma zakupiła aktywa o wartości 30 mln USD, których przewidywany okres użytkowania wynosi pięć lat.

Przy zastosowaniu liniowego planu amortyzacji firma mogłaby odliczyć tylko 6 mln USD kosztów amortyzacji. W związku z tym nadal podlegałaby obowiązkowi zapłaty alternatywnego minimalnego księgowego podatku dochodowego. Jednakże, wybierając metodę przyspieszonej amortyzacji, można łatwo obniżyć dochód netto poniżej 100 mln USD w pierwszym roku.

Główną zaletą tej strategii może być minimalizacja złożoności, ponieważ księgowi nie musieliby tworzyć dwóch odrębnych zestawów dokumentów podatkowych. Uzasadnieniem tej decyzji może być teza, że długoterminowe różnice podatkowe między tymi dwoma rozwiązaniami mogą być nieistotne. Takie twierdzenie może być skażone ich własnymi uprzedzeniami na rzecz zmniejszenia nakładu pracy związanego z przeprowadzaniem dwóch odrębnych obliczeń podatkowych, ale duże firmy mogą przeoczyć tę rzeczywistość, jeśli będą miały trudności z poruszaniem się po zawiłościach nowego kodeksu podatkowego.

2. Wobec braku możliwości przeniesienia strat netto na kolejne lata, firmy mogą unikać stosowania przyspieszonej amortyzacji, jeśli skutkowałaby ona stratami nettoBiden

powiedział, że proponowane przepisy uwzględnią kredyty zagraniczne i przeniesienie strat netto na kolejne lata. Niektórzy specjaliści podatkowi są jednak sceptyczni, czy ulgi te zostaną zachowane w ostatecznej wersji ustawy, ponieważ są one zdecydowanie dwiema największymi przyczynami rozbieżności między dochodami wykazanymi w sprawozdaniach finansowych i zeznaniach podatkowych.

Jeśli odpisy z tytułu przeniesienia strat netto nie zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji ustawy, firmy drastycznie zmienią swoje podejście do przyspieszonej amortyzacji, ponieważ nie będą mogły przenieść jej na kolejny rok. Zamiast tego sensowniej będzie wybrać taki harmonogram amortyzacji, który pozwoli im utrzymać niewielki zysk w każdym roku, ponieważ ich długoterminowe zobowiązania podatkowe będą niższe.