loader
Dokumenty

Jak praktyka Mindfulness pomaga firmom w rozwoju

Uniwersytet w Berkeley definiuje mindfulness jako stan, w którym jesteśmy świadomi naszych działań i myśli poprzez łagodną soczewkę. Dzisiejszy świat wydaje się być pełen ludzi, którzy myślą tylko o sobie. W biznesie widzimy to na przykładzie firm, które przedkładają zyski nad swoich pracowników czy klientów. Jednak tego typu firmy nie trwają zbyt długo. SHRM zauważa, że mindfulness może prowadzić do lepszych zysków dla firmy, a także do obniżenia ciśnienia krwi u menedżerów. Ale jak firma wprowadza mindfulness do swoich praktyk? Czy warto w coś takiego inwestować w dłuższej perspektywie?

Korzyści płynące z Mindfulness

Wdrożenie mindfulness do biznesu to znaczący krok, ponieważ może wymagać od firmy całkowitego przemyślenia swojej kultury korporacyjnej. Podobnie jak w przypadku większości innych działań w biznesie, konieczne jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści. Jakie potencjalne korzyści niesie za sobą wprowadzenie mindfulness do firmy? Jest ich całkiem sporo, w tym:

Ø Mniejsze prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego pracowników: Jedną z codziennych rzeczy, które nękają firmy jest wypalenie pracowników. Księgowi, na przykład, muszą być stale świadomi stanu kont klientów, co oznacza, że nie mają czasu na relaks, nawet poza godzinami pracy. Mindfulness może pomóc złagodzić ten stan ciągłego napięcia i zapewnić pracownikom odporność.

Ø Zwiększona produktywność i zaangażowanie: Mindfulness może odświeżyć perspektywę pracownika na jego pracę i sprawić, że poczuje się on bardziej potrzebny. Takiemu poczuciu towarzyszy zwykle odnowione poczucie celu, co prowadzi do większej produktywności.

Ø Wzmacnianie kreatywności i innowacyjności: Mindfulness może pomóc menedżerom przede wszystkim w bardziej kreatywnym podejściu do taktyki rozwiązywania problemów. Wymyślanie nowych, innowacyjnych sposobów działania, które nie prowadzą do negatywnych skutków psychicznych, może stanowić dla wielu firm potężną przewagę, pozwalającą im wyprzedzić konkurencję.

Powyższe korzyści to tylko kilka z bardziej powszechnych, z których może skorzystać firma prowadząca działalność w oparciu o mindful. Ale w jaki sposób firma może stworzyć bardziej uważne środowisko pracy?

Odbuduj kulturę firmy w oparciu o Mindfulness u jej podstaw

Kultura firmy kształtuje wszystko, co robią menedżerowie i pracownicy. To sposób, w jaki firma postrzega samą siebie i jak pracownicy postrzegają hierarchię. Niestety, ponieważ kultura firmy zwykle rozwija się organicznie, zwykle jest wiele kwestii, które firma musi dopracować w swojej strukturze. Jednakże, jedną z najlepszych rzeczy w kulturze korporacyjnej jest jej zdolność do zmian i adaptacji. Firmy mogą potencjalnie zmieniać swoją kulturę poprzez włączanie praktyk do paradygmatu pracy swoich pracowników i menedżerów. Mindfulness jest jednym z tych wprowadzeń, które mogą znacząco zmienić sposób, w jaki firma traktuje klientów i jak pracownicy traktują siebie nawzajem.

Firmy księgowe, na przykład, mają złą sławę jako bezduszne korporacje, które myślą tylko o wyniku finansowym. Mindfulness obala ten stereotyp. Pracownicy mogą wchodzić ze sobą w interakcje i budować kulturę pomagania innym. Kultura korporacyjna w biurze może nawet doprowadzić do zmiany samopoczucia w biurze. Kiedy mindfulness zaczyna przenikać do miejsca pracy, staje się ono mniej opresyjne i bardziej otwarte na zmiany i innowacje. Pracownicy zaczną koncentrować się na rozwiązaniach, a nie na problemach.

Przeprowadź szkolenie Mindfulness

Oprócz skupienia się na kulturze wewnętrznej firmy, szkolenia poświęcone mindfulness mogą stanowić cenny sposób na wprowadzenie tych idei wśród pracowników. Mindfulness nie jest domyślnym ustawieniem dla większości pracowników, szczególnie w tak trudnych branżach jak księgowość czy bankowość. Szkolenie jest istotnym elementem pomagającym pracownikom pogodzić się z byciem uważnym w ciągu dnia. Niektóre programy szkoleniowe nie tylko dają im umiejętności pozwalające na bardziej świadome interakcje z klientami i innymi pracownikami, ale także podają przykłady z życia wzięte jako elementy nauczania.

Jeśli plan ma się powieść, szkolenie Mindfulness musi iść w parze ze zmianą kultury organizacyjnej firmy. Większość pracowników może nie dostrzegać potrzeby stosowania mindfulness i może unikać włączania tych zachowań do swoich regularnych działań. Szkolenie pomaga podkreślić, w jaki sposób mindfulness ma na nich wpływ i może ułatwić im życie. Próba wprowadzenia kultury korporacyjnej bez ram treningu mindfulness może nie przynieść pożądanych przez firmę rezultatów.

Wprowadź Mindfulness do przywództwa

Pracownicy mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia bardziej świadomej działalności, ale liderzy muszą dać im przykład do naśladowania. Jeśli w kwestii przywództwa firma stara się skupić wyłącznie na swoich pracownikach, mało prawdopodobne jest, że praktyki te przenikną do kultury firmy. Pracownicy potrzebują przywództwa, na którym mogą się oprzeć i które może być dla nich przykładem. W tym celu, szkolenia z zakresu przywództwa koncentrujące się na mindfulness mogą przejść długą drogę do osiągnięcia celu, jakim jest włączenie mindfulness do struktury biznesowej. Co więcej, w trakcie interakcji z innymi branżami, liderzy będą prezentować te wartości, czyniąc firmę atrakcyjnym partnerem.

Włącz Mindfulness do harmonogramu firmy

Bycie uważnym wymaga czasu. Jeśli firma koncentruje się na wynikach, nie może dać swoim pracownikom czasu, którego potrzebują, aby rozwinąć ten sposób myślenia. Jednak zaplanowanie takich rzeczy jak przerwy na oddech lub chwile relaksu na kilka minut mogą wiele zmienić dla zestresowanego pracownika. Ponieważ pracownicy są zawsze w ruchu, mają tendencję do bycia bardzo napiętymi. Bez kilku minut relaksu tu i tam, mogą oni znacznie skrócić swój czas pracy, a może nawet doprowadzić do długotrwałych komplikacji zdrowotnych.

Wdrożenie mindfulness nie wymaga nawet tworzenia nowych przerw w pracy. Zamiast tego, może to być delikatne przypomnienie, że pracownicy powinni zadbać o siebie, poświęcając kilka minut na relaks pomiędzy zaplanowanymi zadaniami. Refleksja i medytacja mogą również pomóc pracownikowi odnaleźć cel i kierunek w strukturze firmy. Te małe rzeczy nie mają większego znaczenia w szerszym planie, ale dodane razem mogą spowodować zmiany, które przyniosą korzyści firmie w dłuższej perspektywie.

Rola Mindfulness w biznesie dwudziestego pierwszego wieku

Przez ostatnie pięćdziesiąt lat firmy koncentrowały się na wydajności. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu zysków, ale odbyło się kosztem zdrowia i dobrego samopoczucia zarówno pracowników, jak i menedżerów. Jednak w nowym tysiącleciu ważne jest, aby spojrzeć na sprawę całościowo. Firma, która spędziła lata na szkoleniu pracownika lub menedżera, może stracić lata pracy po prostu przez odmawianie im kilku minut dziennie na regenerację sił. Menedżerowie mogą stracić lukratywne kontrakty i partnerstwa, ponieważ są zbyt skupieni na jednej idei kosztem innych. Mindfulness może zmienić sposób funkcjonowania firmy, ale wyniki, jakie osiągnie, mogą być potencjalnie lepsze. Świat potrzebuje takich firm jak te. Dostosowanie się do tego nowego paradygmatu pozwoli na dłuższe relacje z pracownikami i lepsze interakcje z klientami i partnerami.